Vad innebär upp till-hastighet?

Vad innebär upp till-hastighet på bredband?

Respektive stadsnät lämnar olika kvalitetsgarantier för olika typer av bredbandstjänster.

De bredbandstjänster vi på Forss Bredband erbjuder till privatpersoner och företag är delade kapacitetstjänster i öppna stadsnät som specificeras med så kallade upp till-hastigheter. Dess faktiska hastighet beror på flera faktorer. Alternativet till delade kapacitetstjänster är dedikerade kapacitetstjänster där hastigheten är reserverad hela vägen i stadsnätet. Dessa tjänster erbjuder vi också till företag som ett alternativ för de kunder som har högre krav.

Hastigheter i delade kapacitetstjänster

Delad kapacitet ska enligt flera stadsnäts rekommendationer vid alla tillfällen nå upp till minst 80% av beställd hastighet/tjänst (vid överlämningspunkten från stadsnätet), vilket är vad stadsnäten också eftersträvar och dimensionerar sina nät efter. Stadsnäten försöker alltid att optimera sina nät utifrån de rekommendationer och marknadskrav som finns för att hela tiden ha kvalitativa och prismässigt konkurrenskraftiga tjänster.

Olika tjänster av tjänster

I de flesta stadsnät där vi erbjuder tjänster finns privattjänst (delad kapacitet), företagstjänst (delad kapacitet) och företagstjänst (dedikerad kapacitet). Undantaget är Utsikt Bredband AB:s stadsnät som även har en tjänst mellan privattjänst och företagstjänst med namnet Företag Light. Lighttjänsten har kvalitetsnivå likt en privattjänst både avseende hastighet och servicenivå (SLA) och finns inte att få med fast IP-adress.

För de flesta stadsnäts delade tjänster kan den levererade hastigheten variera mellan 80-100%, vilket avser den hastighet som kunden får. För kund som efterfrågar bättre prestanda eller servicenivåer finns andra företagsprodukter som Företag Dedikerad och företagsanpassade servicenivåer (SLA).

Hastighet i lokala nätverket

Många gånger får vi frågor om hastighet som uppmäts i lokala nätverket.

Läs vår supportartikel om hur du mäter och förbättrar din hastighet