Ordlista

Ordlista

Här hittar du förklaringar till vanliga uttryck och förkortningar som rör ditt bredband.

 • Abuse står för olika typer av missbruk av nättjänster.
 • ADSL står för Asymmetric Digital Subscriber Line. Precis som med övriga DSL-tekniker innebär det att internet levereras via din telefonledning. Asymmetrisk betyder att det är högre hastighet för nedladdning än för uppladdning.
 • En brandvägg skiljer på ett säkert sätt ett internt lokalt nät från internet. Syftet är att förhindra dataintrång från internetanvändare eller användare på något annat nät som man inte litar på.
 • Bredband är det vardagliga uttrycket för en snabb fast uppkoppling till internet. Fast uppkoppling till internet innebär, till skillnad från uppringd access, att du alltid är ansluten till internet och kan använda telefonen samtidigt.
 • DSL står för Digital Subscriber Line och innebär att internet levereras till bostäder och kontor via telefonledningen (kopparnätet). Med DSL-uppkoppling är du alltid ansluten till internet, och kan ringa samtidigt som du surfar.
 • Dynamisk IP-adress betyder att din dators IP-adress tilldelas när din dator eller router ansluter till internet.
 • Fast IP-adress är numret som tilldelas en dator eller annan utrustning som ska komma åt internet. Numret är datorns permanenta adress på internet, till skillnad från dynamiska IP-adresser som ändras varje gång datorn ansluter till internet. Datorer använder IP-adresser för att hitta och prata med varandra på internet.
 • LAN står för Local Area Network och benämns ofta på svenska som ett lokalt nät. Det är ett datornät med hög överföringshastighet (hög bandbredd) och begränsad räckvidd. Ett LAN är ofta begränsat till exempelvis ett våningsplan, en fastighet eller en ort.
 • Mbit/s och Mbps står för Megabit per Sekund (Mega betyder miljon) och är det vanligaste måttet på hur snabbt du kan surfa/ladda ner.
 • Nedladdning är en direkt översättning från engelskans download. Ordet används i stället för det mer språkligt korrekta filöverföring. Med ordet nedladdning avses filöverföring från en server på internet till en lokal dator. Ibland används även ordet nedströms.
 • En router är utrustningen du har inkopplad i bredbandsuttaget (och ibland ett modem) som gör det möjligt att låta flera surfa samtidigt på en bredbandstjänst. Routern har ofta funktioner för trådlöst nätverk.
 • En switch är en så kallad nätverksväxel som länkar samman och fördelar trafik mellan datorer, routrar och andra växlar.
 • Uppladdning är en direktöversättning från engelskans upload och betyder filöverföring från en lokal dator till en server på internet. Ibland används även ordet uppströms.

Om Forss Bredband

Forss Bredband är en del av Forss Webservice AB som är ett serviceinriktat IT-företag från Katrineholm.

Vår styrka ligger i att vi är en helhetsleverantör inom IT-området som satsar på en personlig service och support.
Som kund hos oss kan du förvänta dig en personlig service och support ingen annan leverantör kan erbjuda.
Dessutom har vi inga långa telefonköer om du behöver hjälp med ditt bredband eller din IT-miljö.