Fast IP-adress

Bredband med fast IP-adress

Alla våra tjänster har idag publik IP-adress, vilket innebär att kunden har en IP-adress direkt mot Internet.

En IP-adress kan vara fast eller dynamiskt tilldelad (med DHCP). Vi erbjuder bredband med fast IP-adress i vissa av våra nät och tjänster.

Företagstjänster

Som standard är det fast IP-adress på företagstjänster i Utsikt Bredbands stadsnät och i IP-Onlys stadsnät.

I Utsikts nät finns tjänstetypen Företag Light som inte har fast IP-adress.

Privattjänster

I de flesta fall sätter stadsnätet begränsningen att alla kunder av en viss tjänstetyp måste ha samma typ av IP-adresstilldelning. Vi har i de fallen valt att ha DHCP för privatkunder eftersom att det är mycket enklare för kunden att hantera.

Om du är intresserad av fast IP-adress som privatperson, kontakta vår support via e-post så kan vi se om vi kan hitta en lösning.